przez Amin | 15.09.2014 | 0 Komentarze

Obejmowanie udziałów w spółkach.

Polskie prawo oraz zapisy w KSH stanowią, że aby nabyć udziały w spółce oraz stać się ich pełnoprawnym właścicielem to przepisanie udziałów na inwestorów powinno się odbyć notarialnie.

Od tej reguły nie ma odstępstw i jest to obligatoryjne.

W serwisie crowdangels.pl aby troszkę uprościć ten wymóg opracowaliśmy trzy drogi do wyboru dla inwestorów jak te udziały zakupione przez nasz serwis można objąć.

1. Metoda standardowa. Inwestor stawia się w wyznaczonym miejscu, dniu i terminie na podpisaniu umowy spółki w siedzibie notariusza lub innym wskazanym miejscu. Udziały obejmowane są przez osobiste złożenie podpisu.
 
2. Wyznaczenie pełnomocnika. Każdy inwestor, który nie może się stawić osobiście w dniu podpisania umowy może wyznaczyć pełnomocnika do wykonania tej konkretnej czynności prawnej. Może to być osoba znajoma, któreś z projektodawców lub przedstawiciel serwisu crowdangels.pl.
 
3. Objęcie udziałów w dogodnym dla siebie momencie. Paragraf IV punkt 1. Umowy Inwestycyjnej regulującej stosunki między projektodawcą a inwestorem stanowi:

 

Na wypadek nieobecności Inwestora lub jego pełnomocnika w Dniu Inwestycji  Inwestor udziela niniejszym Projektodawcy zlecenia, na podstawie którego Projektodawca jest uprawniony do nabycia Udziałów w imieniu własnym, lecz na rzecz Inwestora, działając jako zastępca pośredni Inwestora.

 

Oznacza to, ze w przypadku gdy jako inwestor nie możesz się stawić na podpisaniu umowy, projektodawcy nabędą udziały w imieniu własnym na inwestora rzecz. Nie zwalnia to jednak inwestorów z obowiązku notarialnego. Udziały będą leżały w spółce i czekały na dogodny moment. To od was jako inwestorów będzie zależało po jakim czasie przepiszecie na siebie papiery. Może to nastąpić np. kiedy będziecie na wakacjach lub przejazdem w miejscowości gdzie spółka w która zainwestowaliście ma siedzibę lub kiedy okaże się, że wasza inwestycja już się zwróciła i są chętni na odkupienie waszych walorów. Termin zależy od inwestorów. Należy jednak pamiętać, że przy tym rozwiązaniu, do momentu notarialnego przepisania udziałów nie są one waszą własnością, są jedynie do was przypisane.


Zawiązanie spółki za granicą.
Na mocy praw obowiązujących w innych krajach UE, inwestorzy jako udziałowcy nie mają obowiązku stawiania się na akcie notarialnym. Każdy inwestor dopisywany jest do akt spółki jako udziałowiec z określonym % udziałów przypadających na osobę.
Ta opcja obowiązuje tylko, gdy projektodawcy zadeklarują chęć powołania spółki za granicą, np. LTD w Wielkiej Brytanii.

Musisz być zalogowany aby móc komentować..