Dokumenty do pobrania

Dokumenty, które będą pomocne przy tworzeniu Twojego projektu w serwisie crowdangels.pl
Uproszczony Biznes Plan projektu (dokument Word)
Prognozy Finansowe Do Biznes Planu  (arkusze kalkulacyjne Excel)

Dokumenty, które każdy projektodawca musi zamieścić w projekcje (dołączane w kroku 2 tworzenia projektu)
Specyfikacja Projektu  (dokument Word)
Umowa Inwestycyjna  (dokument PDF)
Harmonogram działań  (dokument Word)

Pełnomocnictwo do objęcia udziałów w spółce w imieniu Inwestora:
Pełnomocnictwo