przez Amin | 13.03.2014 | 0 Komentarze

Dlaczego Biznes Plan jest tak istotny?

Dlaczego biznes plan jest tak ważny w waszym projekcie?

Bo dobry pomysł to nie wszystko. Czasy, kiedy sam pomysł wystarczał kiedy Internet był jeszcze w powijakach już bezpowrotnie minęły. Poza takimi cechami jakimi powinien charakteryzować się młody przedsiębiorca, jak umiejętność planowania, zdolność strategicznego myślenia czy łatwość w nawiązywaniu kontaktów potrzebny jest również fundament na którym oprzemy nasz projekt biznesowy. Tym fundamentem jest biznes plan.

Co to właściwie jest ten biznes plan?

Tego wyjaśniać chyba nie trzeba, bo skoro trafiliście do tego artykułu to znaczy, że przedsiębiorczość nie jest wam obca. A jednak, wciąż wiele projektów jest zgłaszanych bez należycie przygotowanych biznes planów, bez których niestety nie ma co liczyć na pozyskanie inwestora / inwestorów.

Biznes plan jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa oraz koncepcji jego rozwoju. Dokument ten, jeśli zostanie oczywiście dobrze przygotowany, może stanowić cenne źródło informacji (ilościowych i jakościowych) o przedsiębiorstwie oraz planowanym projekcie inwestycyjnym.

Nie traktujcie biznes planu jako niewygodną konieczność w procesie tworzenia projektu w tym czy jakimkolwiek innym serwisie. Bez solidnego biznes planu nie ma co marzyć o pozyskaniu inwestorów. Zachęcamy wręcz, aby proces tworzenia projektu w naszym serwisie crowdangels.pl rozpocząć właśnie od napisania biznes planu. Reszta jest już błahostką, nawet film promocyjny, który jest wymagany do każdego projektu.

Starannie i sumiennie  sporządzony biznes plan jest niezwykle wartościowym dokumentem dla samego przedsiębiorcy, który pomaga uporządkować oraz sprecyzować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, zdefiniować cele, ale także spojrzeć na firmę z nieco szerszej perspektywy, która poza szansami i mocnymi stronami przedsiębiorcy pozwoli dostrzec także pewne ryzyka i słabsze strony koncepcji biznesowej.

Biznes plan a pozyskanie inwestora.

Jeżeli szukasz finansowania twojego pomysłu i chcesz pozyskać inwestora czy inwestorów przez crowdfunding udziałowy to bez biznesplanu wiele nie zdziałasz. Biznes plan jest kluczowym niezwykle istotnym dokumentem w procesie podejmowania decyzji przez inwestora. Na jego podstawie i analizie zawartych w nim treści oraz materiałów graficznych inwestorzy będą podejmować decyzje.

Twój biznes plan, aby był czytelny i atrakcyjny dla inwestora powinien zawierać takie elementy jak:

1. streszczenie i opis przedsięwzięcia oraz jego otoczenia.

2. oferowane produkty i usługi oraz ich opis.

3. charakterystyka i opis rynku i konkurencji.

4. strategia marketingowa.

5. model biznesowy.

6. oraz na zakończenie część finansowa (to co było i planowane przychody) oraz należy określić w miarę dokładnie zapotrzebowanie na kapitał.

Jak przygotować biznes plan aby był atrakcyjny dla inwestora?


1. Układ biznes planu powinien być estetyczny i przejrzysty.

2. Struktura dokumentu powinna być czytelna i zrozumiała.

3. Stosujcie nagłówki.


4. Czytelna prezentacja danych w tabelach.

5. Styl językowy powinien być zrozumiały, nie stosujcie
technicznego żargonu jak nie jest wymagany.


6. Założenia przyjęte w biznes planie powinny być realistyczne.

Zanim prześlecie do nas lub do inwestora biznes plan postarajcie się spojrzeć na niego z innej perspektywy, z perspektywy właśnie inwestora. Zapytajcie sami siebie, czy zainwestowalibyście w projekt oparty właśnie na takim biznesplanie.

Musisz być zalogowany aby móc komentować..